VÄLKOMMEN TILL
SORBY GÅRD

Sorby Gård är ett Gotländskt konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling, ledarskap och teamutveckling. Sorby Gård är även en släktgård på norra Gotland där Per Henrik och Britta Sorby, vid sidan av konsultarbetet, bedriver ekologiskt lantbruk med Gotlandsfår och Växtodling.

Konsultverksamhet

Vår konsultverksamhet är inriktad på organisationsutveckling, ledarskap och team/individutveckling och sedan 1995 arbetar vi med ledarskap på KTH i Stockholm. Läs mer »

Utbildningar

Vi genomför en 5-dagars utbildning med uppföljning inom ledarskap- och grupputveckling baserad på försvarets UGL- utbildning, anpassad för näringsliv och organisationer. Läs mer »

Uppföljningsdag

Alla utbildningar kommer med en utbildningsdag/uppföljningsdygn på internat, ca 3 månader efter ”Grundkursens” fem dagar. Läs mer »

Lantbruket

Sorby Gård är en KRAV-anslutning gård med ekologisk produktion. På gårdens 200 hektar åker finns det ca 400 får, nötboskap och hästar samt kräftodling. Läs mer »

Gårdsbutiken

I butiken säljer vi vackra lammskinn, pälsvaror och ullprodukter från gårdens egen produktion. Här kan du även köpa kravmärkt kött från våra fina Gotlandslamm. Läs mer »

Om oss

Sorby Gård är ett Gotländskt konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling, ledarskap och teamutveckling. Vi har även ett KRAV-märkt ekologiskt lantbruk. Läs mer »

“Efter de utbildnings-/utvecklingsinsatser som jag och/eller mina medarbetare gjort tillsammans med Sorby Gård, har vi kommit tillbaka fyllda med energi för att klara av det dagliga arbetet på ett effektivare sätt och även kunnat genomföra både större och mindre förändringar.”

Christine Wikberg

HR–Direktör, PayEx

“Det känns tryggt och stimulerande att arbeta tillsamman med Sorby Gård avseende denna typ av frågor. Vi har oavsett sammanhang alltid upplevt att vi stärkt och utvecklat samarbetet och kommunikationen samt även skapat ett gott klimat både i ledningsgruppen och i våra projektteam.”

Jonny Stridh

Business Unit Manager, Pöyry Sweden AB