Nätverk

Vi samarbetar bland andra med Effectiveness Consultants i Stockholm, samt med flera enskilda konsulter som delar de arbetssätt och värderingar vi står för. Vi använder även skådespelaren Anders Byström när det gäller att arbeta interaktivt med grupper. Till exempel vid chefers svåra samtal/medarbetarsamtal.

Personer i nätverket:

Per Henrik Sorby

Per Henrik Sorby

Per Henrik arbetar som konsult sedan 1990 i företaget Sorby Gård Organisationskonsult. Per Henrik är en erfaren processkonsult med lång pedagogisk erfarenhet. Han har arbetat med ledningsutveckling, ledarskap, teamutveckling och förändringsarbete i över tjugo år.

Per Henrik har varit verksam som yrkesofficer och är numer reservofficer. Han har också arbetat som gymnasielärare och är beteendevetare med psykologi, sociologi och pedagogik i grunden.

Förutom utbildning till kvalificerad organisationskonsult är Per Henrik också utbildad UGL-handledare, certifierad IDI-handledare och har även en grundutbildning i gestaltterapi.

Telefon: 0708-27 22 36
E-post: info@sorbygard.se
Bolag: Sorby Gård AB

Charlotta Torke

Charlotta Torke

Charlotta har sin grund i pedagogiken, både som lärare, vuxenutbildare och pedagogisk utvecklare. Efter utbildning till kvalificerad organisationskonsult har hon framförallt arbetat med förändringsarbete, grupputveckling och ledarskap i både privat och offentlig verksamhet.

Charlotta har under många år arbetat med både små och mycket stora grupper. Sedan 1995 driver hon konsultföretaget Fjärdingen Utveckling AB, där hon enskilt eller i samarbete med kollegor i nätverket genomför utbildningar, konsultinsatser och numera också psykoterapi.

Hennes senaste kompetenstillskott är en tvåårig utbildning till KBT-terapeut, vilket gör att Charlotta idag kan arbeta både med organisation och grupp och även med den enskilda individen.

Telefon: 0709-14 99 14
E-post: charlotta@torke.se
Bolag: Fjärdingen Utveckling AB

Jan Linell

Jan Linell

Jan Linell är vår guru på Lean. Han har lång erfarenhet av Leanspel, implementering och förändringsarbete kopplat till Lean.

”-Vi har stor erfarenhet från små och stora företag, anpassat efter era behov. Exempel på våra tjänster: Lean spel, Värdeflödes analys, 5S, ordning och reda, SMED, snabbare ställ, Ta fram ett eget produktionssytem, Coachning i förändringsarbetet.”

Telefon: 0702-175 144
Bolag: Jatoli AB

Britta Djurberg-Sorby

Britta Djurberg-Sorby

Britta arbetar som konsult sedan 1992 i företaget Sorby Gård Organisationskonsult. Britta har en gedigen grund som utbildad journalist, vid Journalisthögskolan i Göteborg . Hon har bl.a femton års erfarenhet från arbete med tidningar och radio.

Britta är en erfaren processkonsult och har efter genomgången utbildning till kvalificerad organisationskonsult, under de senaste femton åren arbetat med ledarutveckling, teamutveckling och ledarskapsutbildning.

Hon arbetar även framgångsrikt med intervjuer, kartläggning och analys i företag och organisationer.

Britta är certifierad IDI-handledare och har även pedagogisk utbildning avseende praktisk pedagogik och vuxenpedagogik.

Telefon: 0709-78 44 77
E-post: info@sorbygard.se
Bolag: Sorby Gård AB

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Mats har stor erfarenhet av förändringsarbeten och organisationsutveckling, både som tidigare linjechef i industrin och som konsult. Sedan 2003 driver Mats egen konsultfirma under namnet Mats Karlsson Företagskonsult. Mats blandar idag konsultuppdragen med sitt ordinarie uppdrag som VD för annat företag.

”-Både kunder och jag själv har stor nytta av att kunna varva mitt ordinarie jobb med konsultuppdrag. Jag tycker det är viktigt att ha en fot i verkligheten om man jobbar som utvecklingskonsult.”

Mats är certifierad UGL- och IDI-handledare. Dessutom har Mats en rad ledarskapsutbildningar från Volvo Personvagnar, Ericsson Telecom och Ericsson Radio Systems. Mats har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap, förbättrings- och förändringsarbete.

Telefon: 070-755 37 29
E-post: mats@mkfutveckling.se
Bolag: Mats Karlsson Företagskonsult

Jonas Bergqvist

Jonas Bergqvist

Jonas har lång och bred erfarenhet av ledarskap, både inom idrotten och som företagsledare. Från ishockeyn har Jonas även lång erfarenhet från den internationella arenan. Numera driver Jonas eget företag och jobbar med utveckling av organisationer, ledarskap och medarbetarskap.

Telefon:
Bolag: